fbpx

Dopasowanie aparatu słuchowego

  Odpowiednie dopasowanie aparatu słuchowego do istniejącego ubytku słuchu i wymagań użytkownika jest bardzo ważne dla poczucia komfortu – wiedzą

 

Odpowiednie dopasowanie aparatu słuchowego do istniejącego ubytku słuchu i wymagań użytkownika jest bardzo ważne dla poczucia komfortu – wiedzą o tym doskonale pacjenci i protetycy słuchu. Nowoczesne programy dostępne w systemie Oasis znacznie optymalizują ten proces, dzięki czemu nie on jest nużący dla żadnej strony.

Proces odpowiedniego dopasowania aparatu słuchowego jest niezwykle istotny. Nie można go zbagatelizować, gdyż odbije się to negatywnie na komforcie użytkowania urządzenia. Jest to jednocześnie proces skomplikowany i długotrwały – zajmuje około trzech wizyt w poradni audioprotetycznej oraz wymaga wizyty kontrolnej po określonym czasie korzystania z aparatu słuchowego. Zasadniczo obejmuje cztery etapy: specjalistyczne badanie słuchu, które w większości poradni wykonywane jest bezpłatnie (zob.: bezpłatne badania słuchu), wywiad audiologiczny i wybór modelu aparatu, wykonanie odcisku małżowiny usznej bądź kanału słuchowego – w zależności od wybranego modelu – oraz zaprogramowanie urządzenia. Etap programowania jest najistotniejszy, gdyż to w dużej mierze od funkcji ustawionych na aparacie będzie zależał komfort jego użytkowania.

Etapy dopasowywania aparatu słuchowego

I Etap – Specjalistyczne badanie słuchu. Badanie słuchu przeprowadzane jest podczas pierwszej wizyty. Podstawą do oceny kondycji kanału słuchowego pacjenta jest badanie otolaryngologiczne. Najczęściej wykonuje się także audiometrię tonalną i audiometrię słowną. Jeśli są do tego wskazania można przeprowadzić także tympanometrię oraz audiometrię impedancyjną, a także inne specjalistyczne badania słuchu. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą na określenie rodzaju, czyli miejsca występowania, i stopnia niedosłuchu. Na tej podstawie protetyk słuchu przedstawia pacjentowi możliwe do wyboru w jego przypadku modele aparatów słuchowych.

II Etap – Wywiad audiologiczny i wybór aparatu słuchowego. Aby poznać oczekiwania pacjenta, protetyk przeprowadza z nim wywiad audiologiczny, który stanowi swoiste uzupełnienie wyników wykonanych uprzednio badań. W wywiadzie znajdują się m.in. pytania o środowisko akustyczne, w którym pacjent zazwyczaj przebywa, o to, jakie dźwięki dominują w jego otoczeniu, a jakie pojawiają się okresowo oraz o indywidualne oczekiwania względem aparatów słuchowych, takie jak łączność bezprzewodowa umożliwiająca bezproblemową rozmową przez telefon, słuchanie muzyki na wysokim poziomie czy oczekiwania co do automatycznego działania urządzenia. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz wywiadu następuje ostateczny wybór modelu aparatu słuchowego oraz technologii, jaka będzie w nim dostępna. Od zastosowanego systemu operacyjnego zależna jest możliwość zainstalowania na aparacie konkretnych funkcji i programów.

III Etap – Wykonanie odcisku małżowiny usznej bądź kanału słuchowego. W zależności od wybranego rodzaju aparatu słuchowego wykonuje się odcisk małżowiny usznej (w przypadku aparatów zausznych) bądź kanału słuchowego pacjenta (przy aparatach wewnątrzusznych i dokanałowych). W ten sposób wkładka uszna lub obudowana aparatu wewnątrzusznego będą idealnie dopasowane do uwarunkowań anatomicznych użytkownika, dzięki czemu noszenie aparatu słuchowego nie będzie kłopotliwe, a jego działanie zostanie maksymalnie zoptymalizowane.

IV Etap – Zaprogramowanie aparatu słuchowego. Kiedy obudowa bądź wkładka uszna zostaną już wykonane, aparat słuchowy trzeba zaprogramować, czyli dopasować do potrzeb i oczekiwań pacjenta. W aparatach cyfrowych wykorzystuje się w tym celu dostępne w nich oprogramowanie systemowe, dzięki czemu proces instalacji i dopasowywania poszczególnych funkcji przebiega w sposób automatyczny i nie nastręcza problemów żadnej ze stron. Bardzo dużą uwagę przywiązuje się na tym etapie do synchronizacji dwuusznej. Jest to niezwykle istotna kwestia przy użytkowaniu aparatów słuchowych na obu uszach.

Programowanie aparatu słuchowego

Odpowiednie zaprogramowanie aparatów słuchowych nowej generacji polega na dostosowaniu systemu operacyjnego urządzenia do potrzeb i oczekiwań użytkownika. W tym celu wprowadza się do systemu dane pacjenta, m.in.: rodzaj i stopień niedosłuchu, wiek, płeć, poziom doświadczenia w korzystaniu z aparatu słuchowego. Na tej podstawie urządzenie częściowo automatycznie dostosowuje się do oczekiwań – użytkownika i protetyka słuchu. Bardzo ważnym parametrem przy programowaniu aparatu są dane REM (ang. Real Ear Measurement, akustyka ucha rzeczywistego), opisujące anatomiczno-akustyczne różnice międzyosobnicze. Dzięki pomiarowi REM możliwe jest dostosowanie urządzenia do specyficznych właściwości ucha pacjenta, takich jak charakterystyka rezonansowa kanału słuchowego. Określając te cechy, protetyk słuchu może precyzyjnie dostosować działanie aparatu do wymagań słuchowych użytkownika nie tylko w aspekcie niedosłuchu, lecz także specyficznych uwarunkowań osobniczych, które są inne dla każdego człowieka i zależą od czynników biologicznych. Uwzględniając te informacje, jesteśmy w stanie idealnie dopasować aparat słuchowy. Dokonanie pomiaru REM wymaga posiadania określonych kwalifikacji i umiejętności, a do niedawna także dysponowania odpowiednim systemem pomiarowym. Dzięki funkcji REMfit™, dostępnej w systemie Oasis, w aparatach słuchowych marki Bernafon, możliwe jest automatyczne dokonanie pomiaru REM, co znacznie skraca czas ustawiania urządzenia, a jednocześnie w sposób istotny przekłada się na komfort użytkowania – statystyki pokazują, że pacjenci, u których aparat słuchowy był dobierany z zastosowaniem REMfit™ wykazują o około 80% większe zadowolenie z korzystania z aparatu słuchowego niż pacjenci, u których dane z pomiaru REM nie zostały wzięte pod uwagę. W literaturze fachowej podawane są następujące korzyści płynące z wykorzystania REMfit™:

  • zwiększenie komfortu użytkowania;
  • mniejsze ryzyko odrzucenia aparatu słuchowego;
  • zmniejszenie liczby wizyt kontrolnych;
  • skrócenie czasu potrzebnego na dopasowanie wstępne.

Decydując się na nowoczesne aparaty słuchowe, wyposażone w nowatorski system Oasis, pacjent zapewnia sobie zatem wysoki komfort codziennego użytkowania oraz odnosi maksimum korzyści płynących ze stosowania aparatu słuchowego. Co więcej – minimalizuje ryzyko odrzucenia urządzenia. Ryzyko takie dotyczy zwłaszcza osób, które po raz pierwszy korzystają z implantów słuchowych, i związane jest właśnie z osobniczymi różnicami w odbieraniu i przyswajaniu dźwięku przez ucho, a następnie jego analizowaniu przez nerw słuchowy. To dlatego przyzwyczajenie się do stosowania aparatu słuchowego wymaga czasu. Jednakże dzięki zastosowaniu nowoczesnego pomiaru REM jesteśmy w stanie maksymalnie skrócić ten czas, gdyż urządzenie zostanie zaprogramowane do pracy dokładnie takiej samej, jaką wykonuje ucho konkretnego pacjenta.

Niezawodność funkcji REMfit™ opiera się na zautomatyzowaniu i optymalizacji procesu dostosowania aparatu słuchowego, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb, charakterystyki słuchowej oraz precyzyjnej kalibracji urządzenia.

Bardzo istotna przy programowaniu aparatów słuchowych jest także Synchronizacja Dwuuszna, dzięki której funkcje w urządzeniach stosowanych na obydwu uszach programowane są jednocześnie, co bardzo pozytywnie przekłada się na ogólny odbiór dźwięku z zastosowaniem wzmocnienia słuchu. Dzięki Synchronizacji Dwuusznej możliwa jest nieustanna, bezprzewodowa wymiana informacji pomiędzy jednym a drugim aparatem, dzięki czemu urządzenia dostrajają swoje działanie automatycznie do siebie, zachowując przy tym optymalne dla odbioru dźwięku parametry. Jest to funkcja bardzo przydatna także podczas korzystania z aparatów słuchowych.

Programy dodatkowe

System Oasis pozwala na zainstalowanie dodatkowych programów w aparacie słuchowym, dzięki którym jego użytkowanie nie sprawia problemów, a wręcz przeciwnie – przynosi dodatkowe korzyści. Niektóre z programów, dostępnych w aparatach marki Bernafon, to:

Bezprzewodowy interfejs SoundGate, dzięki któremu możliwe jest połączenie aparatu słuchowego z telefonami komórkowymi, komputerami, odtwarzaczami MP3 oraz innymi urządzeniami tego typu przez system Bluetooth®.

Algorytm ChannelFree™, zapewniający bardzo precyzyjne i plastyczne przetwarzanie dźwięku, co gwarantuje najwyższą jakość i czystość odbieranych sygnałów.

System Redukcji Hałasów Transjentowych (RHT), eliminujący nieprzyjemne dźwięki impulsowe, określane przez pacjentów jako piski. Bardzo ważna funkcja dla osób przebywających w zmiennym środowisku akustycznym.

Adaptacyjna Redukcja Hałasu Plus, dzięki której tłumione są niepożądane szumy, co pozytywnie wpływa na poziom rozumienia mowy.

Adaptacyjna Redukcja Sprzężeń Plus, zapewniająca minimalizację dźwięków podwójnie wzmocnionych (tzw. sprzężenia zwrotne), jednocześnie program ten nie wpływa negatywnie na wzmocnienie dźwięków właściwych.

Inteligentny VC, dzięki któremu możliwa jest całkowita redukcja sprzężeń akustycznych. Funkcja ta jest bardzo ceniona przez użytkowników aparatów słuchowych.

Adaptacyjna Kierunkowość, gwarantująca najwyższy poziom zrozumienia mowy, dzięki zastosowaniu mikrofonu kierunkowego.

Komponent True Directionality™, odtwarzający naturalne zdolności słuchu ludzkiego – selektywność, słyszenie przestrzenne i dużą rozdzielczość czasową.

Programy specjalistyczne „Muzyka na żywo” i „Kino”, gwarantujące odbiór dźwięków muzycznych, charakteryzujących się innymi cechami niż mowa ludzka, we właściwy sposób. Funkcje te są bardzo ważne dla osób ceniących muzykę w życiu codziennym, a przede wszystkim – dla osób pracujących z materiałem dźwiękowym.

Frequency Composition™, zapewniający najwyższą jakość dźwięków wysokotonowych, co bardzo istotne w przypadku głębokiego niedosłuchu.

Optymalne działanie wymienionych programów zapewnia technologia Audio Efficiency™ 1.0, odpowiadająca za niemal całkowicie automatyczne działanie aparatów słuchowych oraz wspomagająca pracę oprogramowania i zwiększająca jego korzyści poprzez właściwą koordynację zainstalowanych funkcji. Więcej na temat nowoczesnej technologii stosowanej w aparatach słuchowych marki Bernafon oraz autorskich programów firmy można przeczytać w artykułach: Technologia w aparatach słuchowych cz. I i Technologia w aparatach słuchowych cz. II oraz materiałach do pobrania.

Odpowiednie dopasowanie aparatów słuchowych nie musi być żmudne i męczące, jeśli w procesie tym zostanie wykorzystana nowoczesna technologia, gwarantowana przez urządzenia nowej generacji. Pracując na najlepszym oprogramowaniu. protetyk słuchu jest w stanie w sposób najbardziej efektywny dobrać właściwy aparat do potrzeb i wymagań pacjenta. Z kolei użytkownik, wybierając urządzenie wysoko zaawansowane technologicznie, ma zagwarantowany komfort użytkowania oraz niezawodność zakupionego sprzętu. Warto zatem wybierać aparaty słuchowe najlepszych marek, które są w stanie przynieść maksimum zadowolenia i satysfakcji.

Komentarze (0)

Bernafon Viron 9

Pierwszy aparat słuchowy True Environment Processing firmy Bernafon pozwala użytkownikom zanurzyć się w naturalnym środowisku dźwiękowym i doświadczać dźwięków, które lepiej oddają rzeczywistość. Aparaty polecane ze względu na:

Dźwięk

Mowa

Komfort słyszenia

Styl

Czytaj więcej Bernafon Viron 9