fbpx

Czym się zajmuje Protetyk słuchu

  Dobra współpraca pomiędzy pacjentem a protetykiem słuchu jest bardzo istotna w procesie diagnozowania niedosłuchu i doboru właściwie dopasowanego aparatu

 

Dobra współpraca pomiędzy pacjentem a protetykiem słuchu jest bardzo istotna w procesie diagnozowania niedosłuchu i doboru właściwie dopasowanego aparatu słuchowego, a także przez cały czas korzystania z tego urządzenia. Czym właściwie zajmuje się protetyk słuchu?

Aby zostać samodzielnym protetykiem słuchu, należy ukończyć kierunkowy kurs w tej dziedzinie, zorganizowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu lub uczelnię wyższą kształcącą w zakresie akustyki, obejmujący co najmniej 108 godzin dydaktycznych i uzyskać tytuł mistrza, poświadczony dyplomem, a także posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w gabinecie protetyki słuchu. Bardzo ważna są także kompetencje osobowościowe, gdyż jest to zawód polegający na ścisłej współpracy z pacjentami ze zróżnicowanych grup wiekowych, mających różne problemy i określone wymagania co do aparatu słuchowego.

Czym się zajmuje protetyk słuchu

Protetyk słuchu diagnozuje niedosłuch, wykonując badania audiometryczne, oraz dobiera aparat słuchowy, dopasowując go do zdiagnozowanego ubytku słuchu, a także indywidualnych preferencji pacjenta. W przypadku aparatów wewnątrzusznych, dokanałowych lub wymagających stosowania wkładek usznych protetyk słuchu wykonuje odcisk kanału słuchowego pacjenta, niezbędny do wykonania zindywidualizowanej obudowy aparatu lub wkładki usznej. Bardzo ważnym elementem pracy protetyka słuchu jest także długofalowa opieka akustyczna nad pacjentami korzystającymi z aparatów słuchowych. Opieka ta obejmuje konsultacje audiologiczne, serwisowanie urządzeń, pomoc pacjentowi w razie jakichkolwiek problemów z aparatem słuchowym, dostrajanie akustyczne i programowanie innych parametrów urządzeń wspomagających słyszenie.

Do zadań protetyka słuchu należy:

 • Przeprowadzanie badań audiometrycznych
 • Badania słuchu metodami obiektywnymi i subiektywnymi
 • Diagnozowanie niedosłuchu u dorosłych i dzieci
 • Przeprowadzenie wywiadu audiologicznego
 • Dobór odpowiedniego aparatu słuchowego oraz dodatkowych akcesoriów
 • Wykonywanie odcisków kanałów słuchowych
 • Wykonywanie wkładek usznych
 • Serwisowanie aparatów słuchowych
 • Dostrajanie akustyczne aparatów słuchowych
 • Dopasowywanie indywidualnych funkcji w cyfrowych aparatach słuchowych
 • Konsultowanie z zespołem terapeutycznym swojej diagnozy oraz wybranego sposobu protezowania słuchu
 • Informowanie pacjenta, w jaki sposób powinien dbać o swój aparat słuchowy oraz wkładkę uszną
 • Opieka akustyczna

Protetyk słuchu jest zobowiązany do postępowania zgodnie z zasadami etyki oraz przestrzegania przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych i prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli prowadzi ją osobiście. Protetyk słuchu pracuje w poradni audiologicznej, w ramach działalności której diagnozuje ubytek słuchu u pacjentów oraz określa sposób leczenia i protezowania słuchu. Powinien także być w stanie poinformować pacjenta o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na aparat słuchowy ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którymi – w przypadku PFRON – dysponują Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR).

Jaki powinien być protetyk słuchu

Wybierając protetyka słuchu dla siebie lub swojego dziecka, pamiętaj, że musi on przede wszystkim wzbudzić Twoje zaufanie. Oczywiście, wykształcenie i umiejętności oraz doświadczenie zawodowe protetyka słuchu są bardzo ważne. Jednakże te kompetencje sprawdzane są szczegółowo w procesie rekrutacji do pracy w poradni audiologicznej, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się na wizytę w certyfikowanej poradni, cieszącej się dobrą opinią dużej grupy klientów. Nie mniej ważne są kompetencje osobowościowe protetyka słuchu, które również są sprawdzane w procesie rekrutacji, jednak ponieważ relacja ze specjalistą, ze względu na swą długofalowość, ma znamiona relacji osobistej, bardzo ważna jest własna ocena osoby, z którą będziemy współpracować przez długi czas.

Jakie cechy powinien zatem posiadać idealny protetyk słuchu? Przede wszystkim musi go cechować elastyczność i indywidualne podejście do pacjenta. Oferta aparatów słuchowych, jak również dodatkowych akcesoriów oraz indywidualnych opcji w aparatach cyfrowych, jest obecnie bardzo szeroka, dlatego też tylko dzięki indywidualnemu podejściu możliwe jest dobranie urządzenia jak najlepiej dostosowanego nie tylko do zdiagnozowanej wady słuchu, ale także osobistych preferencji. Rola protetyka słuchu w procesie doboru aparatu słuchowego nie ogranicza się jedynie do przeprowadzenia badań i postawienia odpowiedniej diagnozy, ale obejmuje także przeprowadzenie wywiadu audiologicznego, na którego podstawie specjalista proponuje pacjentowi właściwe urządzenie oraz opcje dodatkowe, takie jak cewka telefoniczna, funkcje automatyczne, pilot zdalnego sterowania, bezpośrednie złącza audio czy program muzyczny, które mogą być atrakcyjne dla konkretnego użytkownika. Oczywiście, bardzo ważna jest orientacja protetyka słuchu w aktualnej ofercie rynkowej aparatów słuchowych i nowoczesnych technologiach dostępnych w urządzeniach. Kompetentny protetyk słuchu powinien także udzielić nam wszelkich informacji na temat dofinansowania.

Badanie słuchu u dzieci wymaga jeszcze większego doświadczenia niż badanie dorosłych. Zwłaszcza w przypadku metod obiektywnych, które wymagają odpowiedniej modyfikacji, kiedy są przeprowadzane u dzieci, np. audiometria tonalna. Takie badanie może wykonać tylko doświadczony audioprotetyk, specjalizujący się w diagnozowaniu niedosłuchu u najmłodszych pacjentów. Bardzo ważne jest odpowiednie podejście do dzieci, gdyż niektóre badania słuchu, np. tympanometria, choć bezbolesne, mogą być stresujące. Dlatego niezwykle istotne jest informowanie najmłodszych pacjentów, jakie odczucia mogą towarzyszyć badaniu. W ten sposób specjalista minimalizuje możliwe ataki paniki. Oczywiście, protetyk słuchu diagnozuje niedosłuch, korzystając z metod bezbolesnych i nieinwazyjnych, jednak subiektywne odczucia towarzyszące niektórym badaniom, mogą być nieprzyjemne, zwłaszcza dla dzieci.

Protetyk słuchu a pacjent

Relacja pacjenta z protetykiem słuchu jest długofalowa. Rozpoczyna się wraz z pierwszą wizytą w poradni audiologicznej. Proces diagnozowania niedosłuchu oraz doboru odpowiedniego aparatu słuchowego zajmuje zazwyczaj minimum trzy spotkania, podczas których protetyk słuchu wykonuje potrzebne badania, pobiera odcisk ucha pacjenta oraz omawia z nim oczekiwania wobec urządzenia. Następnie programuje zakupiony aparat słuchowy zgodnie z ustaleniami z pacjentem i udziela mu wskazówek, jak należy dbać o urządzenie i akcesoria dodatkowe, w jaki sposób z nich korzystać oraz – co bardzo ważne – jak przebiega proces przyzwyczajania się do korzystania z aparatu słuchowego. Należy pamiętać, że mózg potrzebuje czasu, aby nauczyć się poprawnie odczytywać sygnał pochodzący z urządzenia wspomagającego słuch. Poprawa słyszenia jest co prawda zauważalna od razu, jednak dopiero po jakimś czasie – zazwyczaj trwa to około kilku tygodni – osiągamy maksymalne korzyści z implantu słuchowego. W tym okresie wsparcie protetyka jest bardzo istotne. Specjalista powinien wytłumaczyć, jakie trudności możemy napotkać w pierwszym okresie użytkowania aparatu słuchowego oraz jak sobie z nimi radzić. Kiedy już przyzwyczaimy się do urządzenia i zaczniemy doceniać jego pozytywny wpływ na nasze życie, nie będziemy już tak często potrzebować kontaktu z protetykiem słuchu, nie oznacza to jednak, że relacja kończy się na tym etapie. Za każdym razem, kiedy pojawią się jakiekolwiek problemy związane z aparatem słuchowym, z którego korzystamy, lub kiedy będziemy chcieli zaprogramować w nim nowe funkcje czy też wykonać rutynowe badanie słuchu, powinniśmy się zgłosić do prowadzącego nas protetyka. Oczywiście, specjalistę można zmienić, należy jednak pamiętać, że współpraca z osobą, którą znamy i która dobrze zna nasze oczekiwania i problemy, jest najefektywniejsza. Nowy protetyk słuchu będzie musiał wykonać własne badania i przeprowadzić od nowa wywiad audiologiczny, w którym określi nasze potrzeby. Dlatego też zmiany audiologa najlepiej dokonywać na początku diagnozowania niedosłuchu. Oczywiście, istnieją wyjątkowe sytuacje, w których warto zdecydować się na wybór innego protetyka słuchu, nawet wtedy, kiedy korzystamy już ze sprawnie funkcjonującego aparatu słuchowego. Aby wyeliminować ich występowanie, warto już na samym początku wybrać poradnię certyfikowaną i dobrze ocenianą przez pacjentów.

Relacja z protetykiem słuchu, choć ma znamiona relacji osobistej, powinna się opierać jednak przede wszystkim na profesjonalizmie. Protetyk, podobnie jak terapeuta, kieruje się we współpracy z pacjentem jego dobrem, służy swoją wiedzą i swoim doświadczeniem oraz podpowiada, jakie opcje aparatów słuchowych będą korzystne dla konkretnego użytkownika. Nie może natomiast w żaden sposób wpływać na nasze decyzje. Pacjent z kolei ma prawo oczekiwać od specjalisty wsparcia w ramach jego kompetencji zawodowych oraz dostępności w trakcie konsultacji audiologicznych, nie powinien natomiast oczekiwać od swojego protetyka słuchu dostępności nieograniczonej, ponieważ relacja łącząca obydwie strony nie ma charakteru prywatnego czy tym bardziej przyjacielskiego, co oczywiście nie wyklucza serdeczności we wzajemnych kontaktach. Co więcej – serdeczność i otwartość obydwu stron jak najbardziej wspiera współpracę i czyni ją bardziej efektywną, dzięki czemu pacjent odnosi większe korzyści.

Wybór protetyka słuchu, który wzbudzi nasze zaufanie, jest z pewnością bardzo ważny. Wiedzą o tym doskonale użytkownicy aparatów słuchowych. Warto w tej kwestii opierać się nie tylko na opinii innych osób, ale również na swoich subiektywnych wrażeniach, pamiętając o tym, że jest to relacja długofalowa i powinna być zorientowana na korzyści pacjenta.

Komentarze (0)

Bernafon Viron 9

Pierwszy aparat słuchowy True Environment Processing firmy Bernafon pozwala użytkownikom zanurzyć się w naturalnym środowisku dźwiękowym i doświadczać dźwięków, które lepiej oddają rzeczywistość. Aparaty polecane ze względu na:

Dźwięk

Mowa

Komfort słyszenia

Styl

Czytaj więcej Bernafon Viron 9