INFOLINIA: +48 (42) 298 55 55
Badanie słuchu bez skierowania

Badanie słuchu bez skierowania

Z niedosłuchem zmaga się ok. 300 mln ludzi na świecie. To poważny problem, który może stać się przyczyną kłopotów z funkcjonowaniem w społeczeństwie, a także wad rozwojowych, jeśli dotyczy dzieci. Badanie słuchu to jedno z najważniejszych działań w profilaktyce jego...
Kiedy można uszkodzić słuch?

Kiedy można uszkodzić słuch?

Uszkodzenia narządu słuchu mogą nastąpić w wyniku chorób, urazów mechanicznych lub akustycznych. Utrata słuchu może być całkowita, częściowa, stała lub tymczasowa. W profilaktyce głuchoty zalecane jest unikanie w życiu codziennym ekspozycji na hałas. Hałas...
Kiedy potrzebny jest aparat słuchowy?

Kiedy potrzebny jest aparat słuchowy?

Aparaty słuchowe służą do rehabilitacji słuchu. Pełnią dwojaką funkcję – wspomagają słyszenie oraz zapobiegają dalszemu postępowaniu ubytków słuchu. Ich stosowanie zalecane jest przy każdym stopniu niedosłuchu, również w małym. Nowoczesne aparaty słuchowe są dyskretne...
W jaki sposób hałas wpływa na nasz słuch?

W jaki sposób hałas wpływa na nasz słuch?

Hałas to nieprzyjemne dźwięki przekraczające próg 35 dB. Jego szkodliwy wpływ zarówno na słuch, jak i cały organizm ludzki zależny jest od natężenia i częstotliwości dźwięków, a także charakteru ich zmian w czasie i długotrwałości ekspozycji na hałas. W Polsce jest...