Technologia w aparatach słuchowych cz. I

  Nowoczesne aparaty słuchowe, dzięki swojemu zaawansowaniu technologicznemu, nie tylko gwarantują bardzo wysoką jakość dźwięku, ich wykorzystanie staje się coraz

 

Nowoczesne aparaty słuchowe, dzięki swojemu zaawansowaniu technologicznemu, nie tylko gwarantują bardzo wysoką jakość dźwięku, ich wykorzystanie staje się coraz bardziej wszechstronne. Dzięki temu, że obsługują protokół Bluetooth®, mogą łączyć się z wieloma urządzeniami, a niekiedy nawet je zastępują.

Aparaty słuchowe nowej generacji są bardzo zaawansowane technologicznie, niekiedy porównuje się je do komputerów. W przypadku urządzeń wspomagających słuch również najważniejszymi elementami są procesor i oprogramowanie. To właśnie one decydują o możliwościach i cenie aparatu słuchowego – nie design urządzeń. Innowacyjne rozwiązania są dostępne we wszystkich stylach aparatów słuchowych. Ważniejsza od rodzaju urządzenia jest zatem jego marka. Wśród producentów prym wiodą firmy szwajcarskie i to właśnie dzięki ich działalności powstała większość nowoczesnych rozwiązań dostępnych na rynku.

Łączność bezprzewodowa

Obsługa protokołu Bluetooth® to jedna z najważniejszych cech współczesnych aparatów słuchowych, dzięki której komfort protezowanych pacjentów znacznie się zwiększył. Użytkownicy urządzeń nieposiadających systemu umożliwiającego łączność bezprzewodową zmagali się z problemami w zakresie prowadzenia rozmów telefonicznych, gdyż telefony nie były dopasowane do specyfiki urządzeń wspomagających słuch. Dodatkową trudność powodowały zakłócenia zewnętrzne. Dzięki nowoczesnej technologii aparaty słuchowe najnowszej generacji gwarantują wysoką jakość dźwięku pochodzące zarówno z otoczenia, jak i z telefonów stacjonarnych i komórkowych. Łączność bezprzewodowa umożliwia bezpośrednią transmisję dźwięku z telefonu do aparatu słuchowego.

Bezprzewodowy interfejs SoundGate, służący do transmisji danych, wykorzystywany w urządzeniach marki Bernafon, przyczynia się do rozszerzenia standardu Bluetooth®, dzięki czemu możliwe jest bezprzewodowe połączenie pomiędzy urządzeniami audio, wyposażonymi w opcję bluetooth, między innymi telefonami komórkowymi, komputerami czy odtwarzaczami MP3, a aparatami słuchowymi. Dlatego też nowoczesny aparat może być wykorzystywany przez swojego użytkownika jako głośnomówiący zestaw hand-free lub też słuchawki bezprzewodowe. Ponadto system umożliwia połączenia przewodowe, np. z odtwarzaczami MP3. SoundGate pełni także funkcję pilota zdalnego sterowania do aparatu słuchowego, dzięki któremu można dokonywać zmiany dźwięku, a także programów w urządzeniach. Pilot znajduje szerokie zastosowanie zwłaszcza w przypadku najbardziej dyskretnych aparatów całkowicie wewnątrzkanałowych (CIC), które są tak małe, że montowanie w ich obudowie przełączników czy też ich manualna obsługa nie byłyby możliwe. Dzięki dodatkowym akcesoriom możliwe jest również bezprzewodowe połączenie aparatów słuchowych z telefonami stacjonarnymi, telewizorami czy też sprzętami stereo.

ChannelFree™ DSP

Algorytm ChannelFree™ to kolejne nowoczesne rozwiązanie wprowadzone w aparatach słuchowych marki Bernafon, zapewniające najwyższą jakość dźwięku. ChannelFree™ jest algorytmem, dzięki któremu sygnał przetwarzany jest w sposób niezwykle plastyczny, bez podziału na kanały częstotliwościowe. Dzięki temu możliwe jest bardzo precyzyjne przetworzenie i wzmocnienie nawet najsubtelniejszych i najkrótszych segmentów mowy, którymi są fonemy, definiowane jako najmniejsze słyszalne elementy mowy ludzkiej. Natężenie i głośność fonemów bardzo szybko zmieniają się w czasie. Cechy te są zależne od wielu czynników, m.in. od tego, czy dany fonem posiada cechę dźwięczności, czy też jest bezdźwięczny. Dużo większą amplitudą charakteryzują się fonemy dźwięczne. W niedosłuchu to właśnie one są lepiej słyszalne, problemy występują natomiast z bezdźwięcznymi elementami mowy, przez co mowa innych osób wydaje się niewyraźna. Dlatego też najbardziej efektywne jest nieliniowe wzmacnianie fonemów – większe w przypadku sygnałów pozbawionych dźwięczności i mniejsze dla fonemów posiadających tę cechę. Algorytm ChannelFree™ analizuje poziom każdego fonemu i dobiera odpowiednie dla niego wzmocnienie. Wysoka rozdzielczość systemu gwarantuje bardzo dużą częstotliwość analizy i przetwarzania dźwięku – w aparatach słuchowych wyposażonych w ChannelFree™ proces ten jest wykonywany 20 000 razy na sekundę. Jest to gwarancją, że żaden z sygnałów nie zostanie pominięty czy zniekształcony i dojdzie do naszych uszu w odpowiedniej częstotliwości, umożliwiającej satysfakcjonujące słyszenie. Szybkość przetwarzania sygnałów zapewnia naturalne brzmienie wszystkich dźwięków – w tym także muzyki.

Redukcja Hałasów Transjentowych

To kolejne udogodnienie marki Bernafon dla użytkowników aparatów słuchowych. Znacząco poprawia komfort słyszenia w głośnym środowisku akustycznym, redukując dźwięki impulsowe, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości innych dźwięków. Dźwięki transjentowe mają charakter sygnałów impulsowych, pojawiają się niespodziewanie, czas ich trwania jest bardzo krótki, ale poziom za to – znacząco wysoki, a co za tym idzie – mogą powodować dyskomfort. Zalicza się tu sygnały powstające m.in. przy trzaśnięciu drzwiami, tłuczeniu szkła czy też przy używaniu sztućców.

System Redukcji Hałasów Transjentowych (RHT) redukuje nieprzyjemne dźwięki, co znacznie poprawia komfort słyszenia. Jest on zintegrowany z algorytmem ChannelFree™, dzięki czemu redukcja jest natychmiastowa i bardzo precyzyjna, odbywa się już w pierwszym etapie przetwarzania dźwięku. Proces ten zachodzi w ciągu milisekund. Dźwięk transjentowy rozpoznawany jest przez urządzenie poprzez analizę amplitudy sygnału – hałas impulsowy charakteryzuje się nagłym przyrostem amplitudy, różni się intensywnością o około 10 dB od całkowitego poziomu dźwięku. Ustawienia Redukcji Hałasów Transjentowych ustala się w programie Oasis, dedykowanym dla dopasowywania aparatów słuchowych marki Bernafon. Aby ustawić odpowiedni status systemy RHT, należy wybrać zakładkę „Dopasowanie”, w sekcji „Właściwości” i zaznaczyć jedno z trzech oferowanych ustawień.

Wysoka RHT
Status ten przeznaczony jest dla użytkowników, którzy odczuwają duży dyskomfort w związku z nagłymi i głośnymi dźwiękami impulsowymi. Ustawienie wysokiej RHT gwarantuje maksymalny komfort w hałaśliwym i zmiennym środowisku akustycznym.

Średnia RHT
Średni poziom działania systemu zapewnia częściową redukcję sygnałów transjentowych. Ustawienie to dedykowane jest osobom wykazującym większą tolerancję na dźwięki impulsowe, a także użytkownikom, którzy z jakichś powodów powinni bardzo dobrze słyszeć te sygnały w swoim otoczeniu dźwiękowym.

RHT wyłączona
System RHT powinien zostać wyłączony w przypadku użytkowników, którzy nie odczuwają dyskomfortu z powodu dźwięków transjentowych.

Badania naukowe dowiodły, że aktywacja Redukcji Hałasów Transjentowych nie wpływa negatywnie na poziom rozumienia mowy. Pomiary prowadzone metodami obiektywnymi i subiektywnymi wykazały, że przy włączonym systemie RHT zrozumiałość mowy jest taka sama jak przy wyłączonej opcji.

Adaptacyjna Redukcja Hałasu Plus

Dzięki systemowi Adaptacyjnej Redukcji Hałasu Plus (ARH Plus) w aparatach marki Bernafon redukowane są tzw. szumy tła. Dźwięki te występują w większości środowisk akustycznych, niestety – ich obecność związana jest z dużym dyskomfortem użytkownika aparatu słuchowego. Hałasy tła mogą także obniżać poziom rozumienia mowy. Tradycyjne systemy redukcji dźwięków tła eliminują szumy, ale – podobnie jak redukowane dźwięki – obniżają przy tym zrozumiałość mowy. Natomiast Adaptacyjna Redukcja Hałasu Plus eliminuje niepożądane sygnały, nie wpływając negatywnie na zrozumiałość mowy. Tym samym znacząco zwiększa komfort codziennego użytkowania aparatu słuchowego. Rozwiązanie to jest możliwe dzięki połączeniu szerokiego zakresu dynamicznego (tłumienie cichych, głośnych i bardzo głośnych szumów) z krótkim czasem reakcji. Szybkość reakcji wynika z automatycznej aktywacji i dezaktywacji opisywanego systemu. Włącza się on tylko wtedy, gdy występuje niepożądany szum i wyłącza się, gdy jego funkcjonowanie jest zbędne dla komfortu użytkownika. Warto przy tym zaznaczyć, że ARH Plus pozostaje w ciągłej gotowości i ustawicznie ocenia stosunek właściwego sygnału do towarzyszącego mu szumu. Istotną cechą systemu jest selektywność działania – wyciszane są jedynie dźwięki niepożądane, przy jednoczesnym zachowaniu wzmocnienia sygnałów właściwych, co znacząco wpływa na komfort słyszenia. Ponadto system ARH Plus pozytywnie wpływa na odbiór mowy, zmniejszając tzw. wysiłek słuchowy. Fakt ten poświadczają badania naukowe.

Adaptacyjna Redukcja Sprzężeń Plus

Sprzężenia akustyczne są bardzo niepożądanym zjawiskiem dla użytkowników aparatów słuchowych, gdyż powodują występowanie nieprzyjemnego dźwięku, najczęściej określanego jako pisk. Częstotliwość ich pojawiania się zależy w dużym stopniu od prawidłowego dopasowania aparatu słuchowego, dlatego też tak ważna jest odpowiednia współpraca z protetykiem słuchu w trakcie doboru urządzenia. Sporadycznie piski mogą wystąpić nawet w bardzo dobrze dobranym aparacie słuchowym, powodują wtedy chwilowy dyskomfort, nie są jednak uciążliwe. Sytuacja znacznie się zmienia, kiedy sprzężenia występują w sposób ciągły lub pojawiają się zawsze w określonych sytuacjach, np. przy nakładaniu nakrycia głowy czy też w trakcie prowadzenia rozmowy telefonicznej bez wykorzystania opcji łączności bezprzewodowej. Obecność przykrych dźwięków jest męcząca i może powodować u pacjenta rozdrażnienie oraz znacznie zmniejsza komfort użytkowania aparatu. Dzięki Adaptacyjnej Redukcji Sprzężeń Plus (ARS Plus), dostępnej w modelach marki Bernafon, możliwe jest eliminowanie sprzężeń akustycznych przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego wzmocnienia sygnału właściwego oraz zapewnieniu prawidłowej wentylacji ucha. Podobnie jak opisane wcześniej systemy ARS Plus charakteryzuje się dużą szybkością reakcji. Dzięki temu adaptuje się do zmiennych warunków środowiska akustycznego i potrafi wykryć i wyeliminować, za pomocą algorytmu tłumiącego dźwięki o przeciwnych fazach, sygnały sprzężone, zanim dostaną się one do kanału słuchowego pacjenta. Monitor sprzężeń pozostaje w stałej gotowości, dzięki czemu możliwa jest ustawiczna redukcja nieprzyjemnych dla ucha dźwięków. Proces ten zachodzi jeszcze przed przetworzeniem sygnału przez system ChannelFree™. Warto zauważyć, że ARS Plus nie wpływa negatywnie na poziom zrozumiałości mowy ani dźwięków muzycznych. Nie powoduje bowiem tłumienia tzw. sygnałów sprzężeniopodobnych, które właśnie w muzyce mogą być pożądane. System doskonale współpracuje również z programami muzycznymi.

Opisane w niniejszym artykule innowacyjne rozwiązania stanowią tylko część licznych programów zaawansowanych technologicznie, stosowanych w nowoczesnych aparatach słuchowych. W drugiej części artykułu czytelnik znajdzie informacje o innych nowatorskich rozwiązaniach w zakresie protetyki słuchu. Dzięki ciągłej pracy ekspertów oferta udogodnień technologicznych dedykowanych użytkownikom aparatów słuchowych coraz bardziej się rozszerza. Korzyści, które możemy odnieść jako użytkownicy tego typu urządzeń, ustawicznie się zatem zwiększają. Istotną rolę w tym procesie odgrywa ciągle rozwijająca się technologia, dzięki której możliwe jest tworzenie bardzo zaawansowanych aparatów słuchowych, wyposażonych w oprogramowanie umożliwiające innowacyjne wykorzystywanie urządzeń oraz połączenie ich z różnymi odbiornikami audio. Dzięki ciągłemu postępowi możliwe jest zatem nie tylko polepszenie jakości słyszenia, ale także rozszerzenie zastosowania aparatów słuchowych.

Bernafon Viron 9

Pierwszy aparat słuchowy True Environment Processing firmy Bernafon pozwala użytkownikom zanurzyć się w naturalnym środowisku dźwiękowym i doświadczać dźwięków, które lepiej oddają rzeczywistość. Aparaty polecane ze względu na:

Dźwięk

Mowa

Komfort słyszenia

Styl

Czytaj więcej Bernafon Viron 9