Technologia w aparatach słuchowych cz. II

  Zaawansowane programy do odbioru i edycji dźwięku zapewniają najwyższą jakość sygnałów odtwarzanych przez aparaty słuchowe oraz poprawiają komfort życia

 

Zaawansowane programy do odbioru i edycji dźwięku zapewniają najwyższą jakość sygnałów odtwarzanych przez aparaty słuchowe oraz poprawiają komfort życia użytkowników. Dzięki inteligentnym systemom koordynacji, a także programom dedykowanym indywidualnym funkcjom, dobór odpowiedniego aparatu jest łatwiejszy i przynosi maksymalne korzyści.

O tym, jak bardzo zaawansowana technologia wykorzystywana jest w nowoczesnych aparatach słuchowych, pisaliśmy w poprzednim artykule, poświęconym temu tematowi, w którym opisane zostały korzyści płynące z łączności bezprzewodowej, algorytmu ChannelFree™, Redukcji Hałasów Transjentowych (RHT), Adaptacyjnej Redukcji Hałasu Plus (ARH Plus) oraz Adaptacyjnej Redukcji Sprzężeń Plus (ARS Plus). Systemy te to autorskie programy marki Bernafon, dostępne w różnych modelach aparatów słuchowych tej firmy. W niniejszym artykule omówione zostaną kolejne rozwiązania tworzone przez specjalistów w dziedzinie niedosłuchu, dzięki którym komfort użytkowania aparatów słuchowych staje się coraz wyższy. Z uwagi na fakt, że doskonalenie urządzeń tego typu zachodzi bardzo szybko, należy mieć świadomość, że artykuł opisuje wybrane programy. W rzeczywistości aparaty słuchowe są w stanie zapewnić jeszcze więcej korzyści swoim użytkownikom. Więcej informacji na ten temat znajduje się w materiałach do pobrania.

Audio Efficiency™ 1.0

Technologia Audio Efficiency™ 1.0, dostępna w produktach marki Bernafon, umożliwia odniesienie jak największych korzyści z nowoczesnych algorytmów zwiększających komfort użytkownika aparatu słuchowego. Jest to system, który pełni rolę swoistego „dyrygenta” w orkiestrze programów zainstalowanych w aparacie słuchowym. Efektywnie zarządza poszczególnymi funkcjami, dostępnymi w urządzeniu, i zwiększa ich poziom zaawansowania, gwarantując optymalne przetwarzanie dźwięku, uzależnione od rodzaju niedosłuchu, oczekiwań pacjenta oraz środowiska dźwiękowego.

Algorytm Audio Efficiency™ 1.0 składa się ze specjalistycznych komponentów:

 • Przetwarzanie sygnału ChannelFree™
 • Adaptacyjna Kierunkowość
 • True Directionality™
 • Adaptacyjna Redukcja Sprzężeń Plus (ARS Plus)
 • Układy redukcji hałasów stacjonarnych oraz transjentowych
 • Synchronizacja Dwuuszna
 • Program „Muzyka na żywo”
 • Program „Kino”
 • Funkcja łączności bezprzewodowej

Adaptacyjna Kierunkowość

Kierunkowość jest jedną z najistotniejszych funkcji aparatów słuchowych nowej generacji. Umożliwia bezbłędną lokalizację źródła docierającego do nas dźwięku, co znacznie ułatwia funkcjonowanie w społeczeństwie. Dzięki temu aparaty z mikrofonami kierunkowymi zapewniają znacznie większą zrozumiałość mowy na tle szumu niż urządzenia wszechkierunkowe. Wykorzystanie w modelach kierunkowych dwóch mikrofonów – przedniego i tylnego – znacznie poprawia komfort słyszenia. Tradycyjne systemy kierunkowe wykazują większą czułość na dźwięki pochodzące z przodu, a co za tym idzie – użytkownikowi aparatu z adaptacyjną kierunkowością łatwiej jest skupić się na rozmowie. Komponent True Directionality™, dostępny w technologii Audio Efficiency™ 1.0, gwarantuje jeszcze więcej, gdyż precyzyjnie odtwarza naturalne zdolności słuchu ludzkiego, zapewniając swojemu użytkownikowi taki sam komfort słyszenia, jakim mógł się cieszyć, zanim zaczął się zmagać z niedosłuchem. Jest to osiągnięcie niezwykle rewolucyjne, dowodzące jak bardzo współczesna technologia pomaga rozwijać poziom zaawansowania implantów słuchu. Wysoka precyzja systemu True Directionality™ możliwa jest dzięki uzyskaniu relacyjności pomiędzy czułością mikrofonu przedniego – odbierającego sygnały płynącego z przodu – oraz tylnego – odpowiadającego za odbiór pozostałych dźwięków, obecnych w danym środowisku akustycznym. Osiągnięcie to sprawia, że implant działa identycznie jak naturalny słuch.

Synchronizacja Dwuuszna

Dopasowywanie aparatów słuchowych z wykorzystaniem systemu Synchronizacji Dwuusznej jest o wiele bardziej efektywne niż dobieranie każdego aparatu niezależnie. System synchronizacji umożliwia skoordynowane działania obydwu urządzeń, gwarantując w ten sposób naturalne funkcjonowanie protezowanego słuchu w środowisku dźwiękowym. Synchronizacja Dwuuszna zapewnia nieustanną wymianę danych pomiędzy aparatami słuchowymi, która jest możliwa dzięki wykorzystaniu łączności bezprzewodowej. System umożliwia tym samym porównanie parametrów sygnałów rejestrowanych przez urządzenia i ich optymalne ustawienia, a także – w sytuacji kiedy jest to konieczne – automatyczną zmianę ustawień w obydwu aparatach naraz. Synchronizacja Dwuuszna koordynuje działanie takich funkcji implantów słuchowych, jak:

 • zmiana głośności,
 • włączanie lub wyłączanie poszczególnych programów,
 • klasyfikacja środowiska akustycznego,
 • program telefoniczny.

Przy odpowiednim ustawieniu możliwe jest także automatyczne włączanie lub wyłączanie poszczególnych funkcji w obydwu aparatach.

„Muzyka na żywo”, „Kino” – programy specjalistyczne

Struktura dźwięków muzycznych zasadniczo różni się od sygnałów charakterystycznych dla mowy ludzkiej, toteż ustawienie odpowiednich parametrów do rejestracji mowy nie gwarantuje właściwego odbioru dźwięków muzycznych. Dlatego specjaliści marki Bernafon stworzyli – z myślą o osobach, dla których muzyka jest ważna – specjalistyczne programy „Muzyka na żywo” i „Kino”. Algorytmy te precyzyjnie odtwarzają specyfikę dźwięków muzycznych, zapewniając w ten sposób komfort słuchania ulubionych zespołów, a nawet pracę w środowisku akustycznym charakterystycznym dla muzyki. Rozwiązanie to możliwe jest dzięki zastosowaniu szerokiego pasma przenoszenia wysokoczęstotliwościowych komponentów sygnału, co gwarantuje naturalny odbiór barwy poszczególnych dźwięków. Brzmienie muzyki z wykorzystaniem programu „Muzyka na żywo” jest istotnie lepsze niż w przypadku innych programów – opinia ta została potwierdzona przez muzyków testujących opisany system. Dzięki technologii Audio Efficiency™ 1.0 komponent Live Music Dynamic wspomagany jest dodatkowo funkcją ChannelFree™, co gwarantuje maksymalnie zoptymalizowany odbiór muzyki w aparatach dostępnych z tą technologią.

Inteligentny VC – minimalizacja sprzężeń akustycznych

Sprzężenia akustyczne rejestrowane są przez użytkownika aparatu słuchowego jako dźwięki nieprzyjemne – „piski”, które mogą pojawić się na skutek ponownego wzmocnienia sygnału już wzmocnionego. W prawidłowo dobranych, przez profesjonalnego protetyka słuchu, urządzeniach nowej generacji sprzężenia zwrotne są zredukowane zazwyczaj do minimum, co niestety nie wyklucza to całkowicie ich występowania. Inteligentna regulacja głośności VC, dostępna w aparatach słuchowych Bernafon, współpracuje z Adaptacyjną Redukcją Sprzężeń Plus (ARS Plus), dzięki czemu możliwe jest całkowite wyeliminowanie przykrych dźwięków. Inteligenty VC określa kształt Krytycznej Krzywej Sprzężenia Zwrotnego oraz stosuje mniejsze wzmocnienie dla częstotliwości szczególnie zagrożonych sprzężeniem. Krytyczna Krzywa Sprzężenia Zwrotnego ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta, co zapewnia całkowitą personalizację w redukcji nieprzyjemnych doznań akustycznych. Ustawienie parametrów w VC programowane jest w systemie Oasis przez audioprotetyka. Z kolei dzięki funkcji Data Learning rejestrowane są zmiany głośności dokonywane przez użytkownika, dzięki czemu poziom wzmacniania dźwięków zagrożonych sprzężeniem jest automatycznie dostosowywany przez urządzenie do aktualnego środowiska akustycznego. Komfort użytkowania aparatu słuchowego wyposażonego w Inteligentny VC jest zatem znacznie wyższy niż w przypadku urządzeń nieposiadających tego algorytmu, a co za tym idzie – użytkownik może odnieść dużo większe korzyści z protezowania słuchu, rehabilitacja jest bardziej efektywna, tym samym pacjent szybciej przyzwyczaja się do stosowanego implantu.

Frequency Composition™ – jakość dźwięków wysokotonowych

Głęboki niedosłuch, przebiegający z częściową martwicą komórek ślimakowych, charakteryzuje się najczęściej silnym ubytkiem w zakresie odbioru dźwięków wysokotonowych. System Frequency Composition™, wykorzystywany w aparatach słuchowych Bernafon, dedykowanych pacjentom z dużym ubytkiem słuchu, a także częściową głuchotą, znacząco poprawia percepcję sygnałów wysokotonowych, zwiększając ich częstotliwość, ale nie zawężając jednocześnie całkowitego pasma częstotliwościowego dźwięku – co charakterystyczne dla innych systemów tego typu. Dzięki temu rozwiązaniu barwa sygnałów pozostaje niezmieniona, gwarantując wysoką jakość dźwięku, tym samym poziom rozumienia mowy przy wykorzystaniu algorytmu Frequency Composition™ jest wysoki. Dopasowanie parametrów programu jest całkowicie zautomatyzowane dzięki systemowi Oasis i skoordynowane pomiędzy aparatami na obu uszach. Specyficzne właściwości Frequency Composition™ sprawiają, że możliwe jest efektywne protezowanie osób z głębokim niedosłuchem.

Współczesna technologia znacząco wspiera rozwój programów wykorzystywanych w nowoczesnych aparatach słuchowych. Dzięki temu zwiększa się komfort użytkownika tego typu urządzeń, a także możliwe jest przywracania naturalnej zdolności słyszenia osobom z dużymi ubytkami słuchu, czego do niedawna nie udawało się osiągnąć na tak szeroką skalę. Na szczęście obecnie audioprotetyka jest dziedziną, która bardzo prężnie się rozwija i efektywnie pomaga osobom z każdym rodzajem niedosłuchu.

[kkstarratings]

Bernafon Viron 9

Pierwszy aparat słuchowy True Environment Processing firmy Bernafon pozwala użytkownikom zanurzyć się w naturalnym środowisku dźwiękowym i doświadczać dźwięków, które lepiej oddają rzeczywistość. Aparaty polecane ze względu na:

Dźwięk

Mowa

Komfort słyszenia

Styl

Czytaj więcej Bernafon Viron 9