Audiometria słowna – przebieg badania i diagnoza

  Audiometria słowna to jedno z podstawowych badań słuchu, które wykorzystuje się do diagnozowania różnorodnych problemów ze słuchem, w tym

 

Audiometria słowna to jedno z podstawowych badań słuchu, które wykorzystuje się do diagnozowania różnorodnych problemów ze słuchem, w tym niedosłuchu przewodzeniowego i odbiorczego. Badanie może być wykonywane również u dzieci, ale tylko u tych, które rozumieją już mowę.

O audiometrii słownej

Jest to metoda uzupełniająca względem audiometrii tonalnej, ma zastosowanie w diagnostyce niedosłuchu. Badanie wykonuje się u dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia. U dzieci nieco młodszych można przeprowadzić audiometrię słowną, stosując metodę obrazkową.

Audiometria słowna pozwala na wyznaczenie najcichszego zakresu dźwięków, w którym pacjent słyszy i rozpoznaje konkretne wyrazy. W ten sposób wyznacza się w tej metodzie poziom rozumienia mowy, czyli tzw. socjalną wydolność słuchu. Dzięki audiometrii słownej określa się zatem zdolność osoby badanej do komunikacji w naturalnych sytuacjach społecznych. Badanie to ma więc duże znaczenie w przypadku doboru aparatu słuchowego mającego zapewnić jak najwyższy komfort życia osobie protezowanej. Dlatego też jest to metoda wykorzystywana również w przypadku badania osób stosujących już aparaty słuchowe.

Wskazania do wykonania audiometrii słownej:

 • podejrzenie występowania niedosłuchu;
 • zaburzenia równowagi;
 • zawroty głowy;
 • wady wymowy;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • zaburzenia koncentracji słuchowej;
 • podejrzenie Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego.

Audiometria słowna jest nieinwazyjną metodą badania słuchu. Przeciwskazaniem do jej przeprowadzenia mogą być – tak jak w przypadku audiometrii tonalnej – klaustrofobia oraz wiek uniemożliwiający współpracę z badanym.

Przebieg badania

Audiometria słowna to całkowicie bezbolesny sposób badania słuchu. Podobnie jak w przypadku audiometrii tonalnej, wykonuje się ją w wyciszonej kabinie. Pacjent otrzymuje słuchawki, w którym prezentowane są mu wyrazy o różnym poziomie natężenia dźwięku. Zadaniem badanego jest powtarzanie tego, co w danej chwili słyszy. W badaniu może być zastosowany jeden z czterech rodzajów testów:

 • mowa ciągła, zawierająca logiczne zdania o naturalnej intonacji;
 • spondeje – czyli wyrazy dwusylabowe z identycznym akcentem na każdej sylabie;
 • logatomy – wyrazy jedno- lub wielosylabowe niemające znaczenia semantycznego;
 • zbiory wyrazów zrównoważonych fonetycznie, zawierające fonemy w proporcji zbliżonej do występującej w mowie naturalnej.

W Polsce stosuje się głównie ostatni typ testu, a więc listy wyrazów zrównoważonych fonetycznie, lub liczby. W przypadku metody obrazkowej, stosowanej u dzieci, badany pokazuje dany obrazek zgodnie z poleceniem badającego.

Wynik audiometrii słownej

Wynik badania prezentowany jest w postaci audiogramu pokazującego krzywą rozumienia mowy dla różnych poziomów prezentowanych sygnałów – jest to tzw. krzywa dyskryminacji. Najniższy poziom rozumienia mowy wyznacza się dla zakresu, w którym badany rozumie 50% jednostek wyrazowych. Prawidłowej interpretacji wyniku może dokonać wykwalifikowany protetyk słuchu bądź laryngolog.

Bernafon Viron 9

Pierwszy aparat słuchowy True Environment Processing firmy Bernafon pozwala użytkownikom zanurzyć się w naturalnym środowisku dźwiękowym i doświadczać dźwięków, które lepiej oddają rzeczywistość. Aparaty polecane ze względu na:

Dźwięk

Mowa

Komfort słyszenia

Styl

Czytaj więcej Bernafon Viron 9