fbpx

Audiometria tonalna – popularne badanie słuchu

  Właściwa diagnostyka niedosłuchu jest bardzo istotna przy doborze odpowiedniego aparatu słuchowego. Audiometria to jedno z najpopularniejszych badań słuchu. Przy

 

Właściwa diagnostyka niedosłuchu jest bardzo istotna przy doborze odpowiedniego aparatu słuchowego. Audiometria to jedno z najpopularniejszych badań słuchu. Przy wykorzystaniu audiometrów bada się poziom rozumienia tonów, mowy oraz ocenia się stan układu przewodzącego i ucha środkowego.

Audiometria tonalna oraz audiometria słowna to subiektywne metody badania słuchu, które wymagają reakcji pacjenta. Z kolei audiometria impedancyjna jest badaniem obiektywnym, nieopierającym się na odczuciach osoby badanej. Metody te są nieinwazyjne i nie wymagają wcześniejszego przygotowywania się w przypadku osób dorosłych i dzieci powyżej 4. roku życia. Jeśli zaś chodzi o dzieci najmłodsze, to wykonanie badań subiektywnych jest u nich możliwe pod warunkiem odpowiedniej modyfikacji tych metod (więcej na ten temat w artykule: Badanie słuchu u dzieci).

O audiometrii tonalnej

Badanie to wykonuje się, wykorzystując tony proste o zmiennej częstotliwości – od 125 Hz do 10 000 Hz, w celu określenia progu najcichszych słyszalnych przez pacjenta dźwięków. Dzięki temu można ustalić głębokość ubytku słuchu oraz jego rodzaj, czyli odcinek kanału słuchowego, w którym zlokalizowany jest niedosłuch: ucho środkowe, wewnętrzne lub nerw słuchowy. Metoda ta ma zastosowanie w badaniach przesiewowych, medycynie pracy oraz diagnostyce niedosłuchu.

Wskazania do wykonania audiometrii tonalnej:

  • podejrzenie niedosłuchu przewodzeniowego lub odbiorczego;
  • występowanie chorób mogących wywoływać problemy ze słuchem: zapalenie ucha środkowego lub wewnętrznego, urazy głowy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, stwardnienie rozsiane, choroby naczyń mózgowych, np. tętniaki.

Audiometria tonalna jest badaniem bezpiecznym i nieinwazyjnym, nie ma zatem znacznych przeciwskazań co do jej wykonywania. Czynnikami, które mogą utrudniać przeprowadzenie badania są klaustrofobia, gdyż przeprowadza się je w specjalnie wyciszonej, zamkniętej kabinie, i niemożność współpracy z pacjentem – dotyczy to zwłaszcza dzieci najmłodszych oraz osób w bardzo podeszłym wieku, ponieważ jako metoda subiektywna audiometria tonalna wymaga reakcji osoby badanej na prezentowane jej w słuchawkach tony. Poradnie audiologiczne specjalizujące się w diagnozowaniu niedosłuchu u pacjentów w różnych grupach wiekowych zazwyczaj mają możliwość odpowiedniego modyfikowania badania tak, aby było możliwe jego wykonanie nawet w warunkach trudnych. W takim przypadku jednak dużą rolę w diagnostyce odgrywają metody obiektywne jako badania uzupełniające uzyskany w audiometrii wynik. Z tego też powodu najczęściej przed wykonaniem audiometrii tonalnej i słownej przeprowadza się u pacjenta podstawowe badanie otolaryngologiczne. Z kolei następnym etapem diagnozowania ubytków słuchu jest tympanometria.

Przebieg badania

Audiometria tonalna to badanie całkowicie bezbolesne. Wykonuje się je w specjalnie wyciszonej kabinie, w której znajduje się tylko pacjent. Osoba badana zakłada słuchawki, natomiast w ręce ma przycisk. Za każdym razem, kiedy usłyszy dźwięki w słuchawce, naciska przycisk. Osoba przeprowadzająca badanie z kolei zmniejsza głośność prezentowanych sygnałów, w ten sposób ustala się poziom najcichszego słyszanego przez pacjenta tonu. Badanie wykonywane jest osobno dla każdego ucha i trwa około 30 minut.

Jeżeli celem badania jest ustalenie poziomu przewodnictwa kostnego, pacjent oprócz zwykłych słuchawek otrzymuje także słuchawkę na przewodnictwo kostne, którą umieszcza się bezpośrednio na kościach czaszki, czyli na głowie pacjenta. Słuchawka ta emituje wibracje przenoszone drogą kostną, jednak cała procedura badania nie ulega zmianie i w dalszym ciągu polega na odpowiedniej reakcji na prezentowany dźwięk.

Audiometria tonalna – wynik

Wynik prezentowany jest w postaci audiogramu, tworzonego przez wykresy prezentujące krzywe wykazujące zależność natężenia sygnału od częstotliwości. Położenie oraz kształt linii są charakterystyczne dla rodzaju i głębokości niedosłuchu. Wynik jest interpretowany przez protetyka słuchu lub lekarza laryngologa. Może być wskazaniem do stałej rehabilitacji aparatem słuchowym.

Audiometria tonalna to popularna metoda badania słuchu, wykorzystywana zarówno w przypadku pacjentów dorosłych, jak i dzieci.

Komentarze (0)

Bernafon Viron 9

Pierwszy aparat słuchowy True Environment Processing firmy Bernafon pozwala użytkownikom zanurzyć się w naturalnym środowisku dźwiękowym i doświadczać dźwięków, które lepiej oddają rzeczywistość. Aparaty polecane ze względu na:

Dźwięk

Mowa

Komfort słyszenia

Styl

Czytaj więcej Bernafon Viron 9