Badanie słuchu bez skierowania

Z niedosłuchem zmaga się ok. 300 mln ludzi na świecie. To poważny problem, który może stać się przyczyną kłopotów z

Z niedosłuchem zmaga się ok. 300 mln ludzi na świecie. To poważny problem, który może stać się przyczyną kłopotów z funkcjonowaniem w społeczeństwie, a także wad rozwojowych, jeśli dotyczy dzieci. Badanie słuchu to jedno z najważniejszych działań w profilaktyce jego ubytków.

Wszechobecny hałas – cywilizacyjny i przemysłowy – to główna przyczyna problemów ze słuchem. Unikanie go staje się coraz trudniejsze, niekiedy jest wręcz niemożliwe. Dlatego warto co jakiś czas zbadać słuch. Nie jest to obecnie trudne, gdyż badanie słuchu w poradniach audiologicznych można wykonać bez skierowania i bezpłatnie.

Dlaczego badanie słuchu jest istotne?

Niedosłuch, zarówno ten którego przyczyną jest hałas, jak i ten pojawiający się wraz ze starzeniem się słuchu, czyli w wyniku zanikania komórek słuchowych, zazwyczaj zaczyna się od problemów w słyszeniu dźwięków o wysokich częstotliwościach. W związku z tym osoba, u której ubytek słuchu dopiero się rozwija, często nie zdaje sobie z tego sprawy, bo wciąż dobrze słyszy wiele dźwięków. Pojawiające się problemy ze zrozumieniem mowy innych – w pierwszym stadium dotyczy to zwłaszcza mowy dzieci i kobiet, czyli głosów o wyższych częstotliwościach – są tłumaczone przez pacjentów niewyraźną mową rozmówców. Dr n. med. Renata Cudejko zwraca uwagę na fakt, iż badania przesiewowe przeprowadzone w latach 2015–2016, na terenie gmin wiejskich w Polsce, pokazują, że problem niedosłuchu dotyczy ok. 15–20% dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Ubytki słuchu mogą bardzo negatywnie wpływać na rozwój mowy oraz naukę. Tymczasem wcześnie wykryty niedosłuch da się skutecznie rehabilitować za pomocą dobrze dobranego i dyskretnego aparatu słuchowego. Istotną rolę w profilaktyce niedosłuchu odgrywają badania przesiewowe noworodków w pierwszej dobie życia, warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że wady słuchu zazwyczaj rozwijają się w późniejszym okresie.

Bezpłatne badanie słuchu bez skierowania

Badanie słuchu najprościej jest wykonać w poradni audiologicznej. W większości placówek rekomendowanych przez Świat Słuchu protetycy wykonują bezpłatne badanie, na które nie trzeba mieć skierowania. Obejmuje ono otoskopię, dzięki której specjalista może ocenić przewód słuchowy pacjenta. Na tym etapie stwierdza się lub wyklucza stan zapalny, a także obecność zalegającej woskowiny, która może być przyczyną problemów ze słuchem lub występowania infekcji. Kolejnym etapem badania słuchu jest audiometria tonalna lub słowna. U dzieci zazwyczaj stosuje się obiektywne metody, jak tympanometria bądź audiometria impedancyjna.

Badanie słuchu powinno się bezwzględnie przeprowadzić po przebytych zapaleniach uszu, a także po ostrych infekcjach wirusowych lub bakteryjnych organizmu. Szczególnie narażone na niedosłuch są dzieci oraz osoby po 45. roku życia.

Bibliografia:

  1. Bouvet D., Przyswajanie mowy przez dziecko, „Audiofonologia” 1995, t. VII, 21–68.
  2. Cudejko M., Kłopoty ze słuchem u dzieci, poradnik dla rodziców, „Medycyna Praktyczna”, [online:] https://www.mp.pl/pacjent/otolaryngologia/choroby/choroby-uszu/161544,klopoty-ze-sluchem-u-dzieci-poradnik-dla-rodzicow, dostęp 1.07.2019.
  3. Keith R.W., Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego, W: Audiologia Kliniczna, red. Śliwińska-Kowalska M., Łódź 2005, s. 367–375.
  • Gaudium

    25 sierpnia 2020 at 12:43

    Ważne jest to, o czym piszecie. Rodzice dość często bagatelizują problem lub nie chcą brać pod uwagę takiej możliwości, że dziecko może gorzej słyszeć. Czasami winni są lekarze specjaliści, którzy powtarzają, ze dziecko jeszcze nie mówi, bo to nie ego czas. A może problem jest poważniejszy?

Bernafon Viron 9

Pierwszy aparat słuchowy True Environment Processing firmy Bernafon pozwala użytkownikom zanurzyć się w naturalnym środowisku dźwiękowym i doświadczać dźwięków, które lepiej oddają rzeczywistość. Aparaty polecane ze względu na:

Dźwięk

Mowa

Komfort słyszenia

Styl

Czytaj więcej Bernafon Viron 9