Co sprawia, że decydujemy się na aparat słuchowy?

Człowiek to istota społeczna. Dlatego też odczuwa nieustającą potrzebę komunikowania się z resztą społeczeństwa. Dzięki możliwości komunikacji może rozwijać swoje

Człowiek to istota społeczna. Dlatego też odczuwa nieustającą potrzebę komunikowania się z resztą społeczeństwa. Dzięki możliwości komunikacji może rozwijać swoje pasje, spełniać marzenia czy realizować się zawodowo. Niestety sytuacja wygląda inaczej w przypadku osób cierpiących na niedosłuch lub głuchotę. Bez możliwości prawidłowego słyszenia wykonywanie nawet najprostszych czynności może stanowić dla nich problem. Rozwiązaniem w takiej sytuacji są aparaty słuchowe. Sprawdź, jakie czynniki mają wpływ na ich wybór i w jakich przypadkach można liczyć na zwrot kosztów zakupu aparatu słuchowego.

Przyczyny niedosłuchu i głuchoty

Aktualne badania wskazują, że nawet ponad 100 tysięcy osób w Polsce może mieć problemy ze słuchem. Niektóre z nich są na tyle poważne, że w znaczący sposób utrudniają codzienną, swobodną komunikację.

Z medycznego punktu widzenia głuchota bądź utrata słuchu to niezdolność do odbierania bodźców akustycznych. Jej pojawienie się może wynikać z uszkodzenia błony bębenkowej lub kosteczek słuchowych. Skutek ‒ zaburzenie przekazywania dźwięków do ucha środkowego. Ponadto głuchota może być wynikiem uszkodzenia narządu słuchu bądź tak zwanego szlaku nerwowego, który przekazuje bodźce słuchowe do kory mózgowej.

Do przyczyn niedosłuchu i głuchoty należy zaliczyć także pozostałe czynniki jak zapalenie ucha środkowego, wrodzone uszkodzenie narządu słuchu, starzenie się komórek słuchowych i neuronów (tzw. głuchota starcza) oraz ekspozycja na nadmierny, długotrwały hałas, który stanowi źródło niedosłuchu wśród coraz młodszych osób.

Rodzaje aparatów słuchowych

Niestety do dziś medycyna nie znalazła skutecznego sposobu na przywrócenie słuchu. Jednak dzięki ogromnemu rozwojowi technologicznemu szansą dla osób niedosłyszących stały się aparaty słuchowe. Faktem jest, że aparat nie przywróci naturalnej zdolności słyszenia, jednak w znacznym stopniu może zrekompensować ubytek słuchu.

Dzięki postępowi, jaki dokonał się w dziedzinie aparatów słuchowych, możliwa jest ich miniaturyzacja, zastosowanie specjalnych układów elektronicznych, które wykorzystują małe ilości energii zasilającej, a dzięki swoim niewielkim rozmiarom zapewniają komfort psychiczny pacjenta i pełną dyskrecję.

Aktualnie możemy wyróżnić następujące rodzaje:

 • aparaty słuchowe zauszne (klasyczne) ‒ wszystkie części są zespolone w jednej obudowie. Ten rodzaj aparatu umieszczany jest za uchem. Wkładki tworzone są indywidualnie na podstawie pobranych wycisków;
 • aparaty słuchowe zauszne ze słuchawką w uchu ‒ główne części aparatu są zespolone w jednej obudowie umiejscowionej za uchem, natomiast słuchawka wraz z nałożoną na nią indywidualną wkładką znajduje się bezpośrednio w kanale słuchowym;
 • aparaty słuchowe wewnątrzuszne ‒  są wkładane w całości do ucha i całkowicie wypełniają wgłębienie małżowiny usznej. Ten rodzaj aparatów nie posiada dodatkowych elementów ‒ wkładka stanowi obudowę całego aparatu słuchowego;
 • aparaty słuchowe wewnątrzkanałowe ‒ główne części aparatu są umieszczone wewnątrz przewodu słuchowego; jego największą zaletą jest niewidoczność.

Rynek aparatów słuchowych w Polsce a możliwość refundacji

Współczesne aparaty słuchowe wykorzystują nowoczesne technologie cyfrowe oraz są wyposażone w komputerowe układy scalone o dużej mocy. Ich ogromna funkcjonalność, która zapewnia jak najlepszą jakość dźwięku, łączność bezprzewodowa i coraz mniejsze rozmiary mają ogromny wpływ na komfort użytkowania, wiążą się jednak z dużymi kosztami. Na szczęście rozwiązaniem tego problemu jest możliwość refundacji. W zależności od wieku pacjenta i stopnia ubytku słuchu zwrot kosztów aparatu słuchowego będzie wahać się pomiędzy 2000 a 7000 złotych.

Dofinansowanie może otrzymać każda osoba z niedosłuchem, jeśli ubytek słuchu przekracza 30 dB HL (dzieci i osoby do 26. roku życia) lub 40 DB HL (dorośli powyżej 26. roku życia).

Aby otrzymać zwrot kosztów zakupu aparatu słuchowego, należy:

 • wykonać badanie słuchu w gabinecie protetyki słuchu;
 • udać się do lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty;
 • odbyć wizytę u lekarza laryngologa (należy pamiętać o zabraniu na wizytę wyniku badania słuchu). W trakcie wizyty specjalista wystawia zlecenie na aparat słuchowy;
 • zlecenie należy złożyć w regionalnym oddziale NFZ, gdzie uzyska się potwierdzenie;
 • wrócić do punktu protetyki słuchu w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego.

 

Bibliografia:

 1. Czajkowska-Kisil M., Niepełnosprawność słuchowa jako przesłanka dyskryminacji.
 2. Pietralik I., Łagan S., Aparaty słuchowe a implanty słuchu. Stan obecny i perspektywy rozwoju, w: Aktualne problemy biomechaniki, pod red. Michnik R., Zabrze 2011.
 3. Ruta A., Czynniki kształtujące decyzje zakupowe nabywców na rynku aparatów słuchowych w Polsce, Poznań 2012.

Bernafon Viron 9

Pierwszy aparat słuchowy True Environment Processing firmy Bernafon pozwala użytkownikom zanurzyć się w naturalnym środowisku dźwiękowym i doświadczać dźwięków, które lepiej oddają rzeczywistość. Aparaty polecane ze względu na:

Dźwięk

Mowa

Komfort słyszenia

Styl

Czytaj więcej Bernafon Viron 9