Kiedy konieczny jest implant ślimakowy?

Niedosłuch to problem ogólnoświatowy, z którym borykają się miliony osób niezależnie od wieku. Przyjęło się, że niedosłuch i częściowa głuchota to problemy osób starszych i w podeszłym wieku (na częściową głuchotę może cierpieć nawet 75% osób w wieku 70 lat, a wraz z wiekiem liczba ta zaczyna się powiększać), jednak na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat stały się one poważnym problemem młodych dorosłych, a nawet dzieci. Dla wielu osób, u których zdiagnozowano niedosłuch, skuteczne rozwiązanie stanowi aparat słuchowy. Jednak zdarzają się sytuacje, w których może on okazać się niewystarczający. Wtedy należy rozważyć wybór implantu ślimakowego.

Niedosłuch i głuchota – co należy wiedzieć?

Wady słuchu mogą być zarówno wrodzone, jak i nabyte. Wpływ na ich wystąpienie bardzo często mają czynniki genetyczne, a także różnego rodzaju powikłania w okresie ciąży, jak chociażby wcześniactwo czy niedotlenienie w czasie porodu. Niedosłuch może być spowodowany urazami ucha bądź głowy, infekcjami wirusowymi, a także nawracającym zapaleniem ucha środkowego. Wpływ na pojawienie się niedosłuchu może mieć także zatrucie się substancjami toksycznymi, np. metalami ciężkimi oraz zatkanie zewnętrznego przewodu słuchowego ciałem obcym lub woskowiną.

W zależności od tego, jak duży jest ubytek słuchu, stwierdza się niedosłuch lub głuchotę. Warto zauważyć, że niedosłuch związany jest z uszkodzeniem słuchu, co objawia się ograniczeniem odbierania dźwięków o różnej częstotliwości. Z kolei głuchota, czyli całkowity brak odbierania dźwięków, wiąże się z całkowitym brakiem rozumienia mowy.

Czym jest implant ślimakowy?

Aparaty słuchowe to skuteczne rozwiązanie w przypadku problemów ze słuchem. Jednak w sytuacji, gdy uszkodzenie słuchu jest zbyt duże, mogą okazać się niewystarczające. Jest to przede wszystkim spowodowane tym, że działanie aparatów słuchowych opiera się na wzmacnianiu dźwięku i przesyłaniu go przez przewód słuchowy. W przypadku bardzo silnego uszkodzenia słuchu należy rozważyć wybór implantów ślimakowych.

Implanty ślimakowe to bez wątpienia jedne z największych osiągnięć medycyny oraz technologii. To wyroby medyczne, które pozwalają na przywrócenie zmysłu słuchu zarówno w przypadkach ciężkiego niedosłuchu, jak i głuchoty. Ich działanie w przeciwieństwie do aparatów słuchowych nie opiera się na wzmacnianiu dźwięków, a ich przywróceniu poprzez elektryczną stymulację nerwu słuchowego.

Implanty ślimakowe stanowią realną szansę zarówno w przypadku dzieci z całkowitą głuchotą, które nie słyszą od urodzenia, jak i osób dorosłych, które na przestrzeni lat z różnych przyczyn utraciły słuch. 

Budowa implantu ślimakowego

Implant ślimakowy składa się z dwóch części: wewnętrznej i zewnętrznej. Część wewnętrzna wszczepiana jest operacyjnie na kości słoniowej pod skórą. Składa się z odbiornika i stymulatora elektrycznego, które umieszczone są w jednej obudowie oraz wiązki elektrod. Częścią zewnętrzną jest zauszny procesor mowy.

W jaki sposób działa implant ślimakowy?

Procesor dźwięku, czyli zewnętrzna część implantu ślimakowego, odbiera dźwięki płynące z otoczenia, a następnie przekształca je na impulsy elektryczne, które za pomocą elektrod przesyłane są do mózgu oraz implantu pacjenta. W momencie gdy sygnał elektryczny zostanie przeniesiony na odpowiednią elektrodę, dochodzi do stymulacji nerwu słuchowego, a mózg odbiera dźwięk, który przesyłany jest przez nerw słuchowy.

Warto zauważyć, że zarówno działanie, jak i wygląd implantów ślimakowych na przestrzeni lat uległy ogromnym zmianom. Należy zwrócić przede wszystkim uwagę na miniaturyzację elementów elektronicznych, które wchodzą w skład procesora mowy. Aktualnie procesory mowy wykorzystywane w implantach ślimakowych mają postać niewielkiego urządzenia zausznego, które jest o wiele bardziej dyskretne. To także istotne rozwiązanie w przypadku małych dzieci, które posiadają implanty jeszcze przed ukończeniem 1. roku życia.

Przy wyborze aparatów słuchowych, jak i implantów ślimakowych należy pamiętać o tym, aby wystrzegać się łatwo dostępnych i tanich urządzeń określanych jako wzmacniacze słuchu. Korzystanie z nich może tak naprawdę spowodować znaczne pogorszenie słuchu. Aby wybrać urządzenie, które ma poprawić jakość słyszenia, należy udać się do profesjonalnego gabinetu protetyki słuchu. 

Bibliografia:

  1. J. Kobosko, A. Pankowska, A. Geremek-Samsonowicz, H. Skarżyński, Implant ślimakowy z perspektywy osób dorosłych z głuchotą prelingwalną – badanie jakościowe, w: Nowa Audiofonologia nr 3, s. 29-32.
  2. A. Lorens, H. Skarżyński, Technologia implantów ślimakowych, w: Nowa Audiofonologia nr 1, s. 18-21.

Bernafon Viron 9

Pierwszy aparat słuchowy True Environment Processing firmy Bernafon pozwala użytkownikom zanurzyć się w naturalnym środowisku dźwiękowym i doświadczać dźwięków, które lepiej oddają rzeczywistość. Aparaty polecane ze względu na:

Dźwięk

Mowa

Komfort słyszenia

Styl

Czytaj więcej Bernafon Viron 9