Jeden czy dwa aparaty słuchowe?

  Słuch to narząd parzysty, dlatego też ubytki zazwyczaj są obuuszne. W takiej sytuacji zdecydowanie lepiej jest stosować dwa aparaty

 

Słuch to narząd parzysty, dlatego też ubytki zazwyczaj są obuuszne. W takiej sytuacji zdecydowanie lepiej jest stosować dwa aparaty słuchowe niż jeden. Pacjenci używający dwóch aparatów słuchowych wskazują na wiele korzyści płynących z takiego rozwiązania.

Najbardziej efektywne słyszymy wtedy, gdy mamy możliwość słuchania obydwoma uszami. Przy protezowaniu tylko jednego ucha, podczas gdy niedosłuch dotyczy obydwu, istnieje ryzyko wytworzenia się tzw. deprywacji słuchowej, w wyniku której dochodzi do wytworzenia „cienia głowy”. Zjawisko to polega na maskowaniu przez mózg dźwięków pochodzących z ucha nieprotezowanego, w którym rozwinęły się ubytki słuchu. Nie tylko wpływa to negatywnie na jakość słyszenia, ale również powoduje pogłębienie niedosłuchu w uchu bez aparatu słuchowego.

Korzyści z używania dwóch aparatów słuchowych

W przypadku niedosłuchu obuusznego zastosowanie dwóch aparatów słuchowych jest wyjściem najbardziej korzystnym dla pacjenta, gwarantującym pełną satysfakcję oraz najwyższą jakość słyszenia. Wśród najważniejszych korzyści wymienia się:

Właściwą stereofonię: dźwięki dobiegające z otoczenia powinny być właściwie rozłożone względem obydwu uszu, wtedy uzyskuje się największą jakość słyszenia, dlatego właśnie natura wyposażyła nas w parzysty narząd słuchu.

Dobre słyszenie kierunkowe: nowoczesne aparaty słuchowe umożliwiają zachowanie podstawowych funkcji słuchu, w tym słyszenia przestrzennego, a mikrofony wszechkierunkowe zapewniają precyzyjne określenie kierunku sygnały dźwiękowego. Przy zastosowaniu dwóch aparatów słuchowych możemy w pełni korzystać z tej możliwości. Jeden aparat nie jest wystarczający do prawidłowego określania kierunku mowy.

Lepszą jakość słyszenia w towarzystwie: dwa aparaty słuchowe gwarantują najwyższy komfort słyszenia selektywnego w towarzystwie kilku osób, gdzie jest kilka źródeł dźwięków.

Większe wzmocnienie: używając dwóch aparatów słuchowych, zyskujemy mocniejsze wzmocnienie dźwięku, dzięki czemu możemy zmniejszyć natężenie w słuchawce każdego aparatu, co korzystnie wpływa na rehabilitację słuchu, a także pozwala zaoszczędzić baterię w aparatach.

Rehabilitację obydwu uszu: aparat słuchowy nie tylko gwarantuje prawidłowe wzmocnienie sygnałów dźwiękowych, ale także odgrywa ważną rolę w zapobieganiu dalszemu rozwojowi ubytków słuchu.

Lepszy odbiór dźwięków muzycznych i z telewizji: przy protezach obuusznych można osiągnąć większy komfort słyszenia także w przypadku dźwięków muzycznych, które mają inną specyfikę niż mowa ludzka.

Większa efektywność przy maskowaniu szumów usznych: przy znaczących ubytkach słuchu niekiedy pacjent odczuwa dyskomfort związany z szumami usznymi. Przy zastosowaniu dwóch aparatów słuchowych maskowanie szumów usznych jest bardziej efektywne. Decydując się na jeden aparat słuchowy, ponosimy ryzyko występowania szumów w uchu nieprotezowanym.

Z doświadczeń protetyków słuchu wynika, że najlepsze efekty przy obustronnym niedosłuchu można osiągnąć, stosując dwa aparaty słuchowe. Wnioski te potwierdzają pacjenci zadowoleni z takiego rozwiązania.

Bernafon Viron 9

Pierwszy aparat słuchowy True Environment Processing firmy Bernafon pozwala użytkownikom zanurzyć się w naturalnym środowisku dźwiękowym i doświadczać dźwięków, które lepiej oddają rzeczywistość. Aparaty polecane ze względu na:

Dźwięk

Mowa

Komfort słyszenia

Styl

Czytaj więcej Bernafon Viron 9