Jakie czynniki mają wpływ na wybór aparatów słuchowych?

Zmysł słuchu to jeden z najważniejszych zmysłów w ciele każdego człowieka. Jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu –

Zmysł słuchu to jeden z najważniejszych zmysłów w ciele każdego człowieka. Jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu – umożliwia nam rozróżnianie dźwięków docierających do nas z otoczenia, a także pozwala na prawidłową komunikację z innymi. Niestety nie każdy może poszczycić się słuchem idealnym. Co gorsza osobami mającymi poważne problemy ze słuchem nie są tylko osoby starsze. W ostatnich czasach niedosłuch coraz częściej obserwuje się także u młodych. W takiej sytuacji może narodzić się następujące pytanie: co wpływa na wybór odpowiedniego aparatu słuchowego? Kto może liczyć na refundację aparatów słuchowych z funduszu NFZ?

Przyczyny niedosłuchu

Jak powszechnie wiadomo, słuch to jeden z pięciu zmysłów człowieka, dzięki któremu możliwe jest swobodne poruszanie się w otaczającym nas świecie. Niestety szacuje się, że aż do 15% społeczeństwa z wszystkich krajów zmaga się z problemami ze słuchem. Jedną z istotnych przyczyn niedosłuchu nie tylko na świecie, ale również w Polsce, jest zmieniająca się sytuacja demograficzna, a co za tym idzie systematyczny proces starzenia się społeczeństwa w krajach wysokorozwiniętych.

Powstawanie niedosłuchu ze względu na sędziwy wiek nie jest jedyną przyczyną problemów z tym narządem. Szacuje się, że pierwsze ubytki słuchu możemy zaobserwować już w wieku 30 lat. Przyczyną takiej sytuacji jest ciągle rozwijająca się infrastruktura, a także wszechobecny hałas, który dociera do nas zewsząd. Oznacza to, że zaraz po seniorach, drugą grupą nabywców aparatów słuchowych stają się osoby w wieku 45-59 lat, w większości aktywne zawodowo. Dla nich niedosłuch może wiązać się nie tylko ze społecznym wyalienowaniem, ale także z niezdolnością do wykonywania zawodu i utratą pracy.
Czynniki wpływające na wybór aparatów słuchowych

Przez wiele lat osoby z niedosłuchem były izolowane przez społeczeństwo bądź same się od niego izolowały. Czasami bariera, jaką była próba komunikowania się z innymi, dla osoby niesłyszącej była nie do przekroczenia. Dopiero od momentu tzw. „rewolucji przemysłowej” i postępującego rozwoju technologii pojawiły się rozwiązania, które osobom niedosłyszącym dały szanse na powrót do społeczeństwa. Na przestrzeni lat znaczącym zmianom uległ wygląd aparatu – jego wielkość, kształt, a nawet kolor.

Kolejny istotny czynnik mający wpływ na coraz większą ilość sprzedaży aparatów słuchowych to rosnąca świadomość w społeczeństwie. Świadomość ta dotyczy wad słuchu, ale przede wszystkim możliwości, jakie niesie za sobą ich korekta. To z kolei przekłada się na krytyczny stosunek pacjentów to aktualnej oferty rynkowej. Osoby z niedosłuchem stają się coraz bardziej świadome podejmowanych decyzji rynkowych, a co za tym idzie bardzo aktywnie poszukują odpowiednich informacji, dzięki którym mogą dokonać właściwego wyboru z oferty dostępnych na rynku produktów. W szczególności zauważalne jest to u seniorów, którzy coraz chętniej korzystają z internetu, w którym mogą znaleźć najważniejsze informacje pomocne do podjęcia ostatecznej decyzji.

Rynek aparatów słuchowych w Polsce

Na przestrzeni lat sytuacja dotycząca aparatów słuchowych w Polsce diametralnie się zmieniła. Przede wszystkim to bogata oferta protetyki słuchu jest powodem, dzięki któremu głównym wyznacznikiem rozwoju rynku aparatów słuchowych w Polsce stają się potrzeby klientów. Współczesny pacjent poszukuje takich urządzeń, które przede wszystkim zaspokoją jego wszystkie wymagania, ale również będą miały pozytywny wpływ na poprawę komfortu funkcjonowania w społeczeństwie.

Główną grupę nabywców aparatów słuchowych także w Polsce stanowią osoby w podeszłym wieku. Dlatego też rosnąca grupa populacji osób powyżej 65. roku życia zwiększa zapotrzebowanie na tego typu urządzenia. Niestety, jak pokazują dane, osobom niepracującym, a więc emerytom i rencistom przysługuje refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia do zakupu tylko jednego aparatu, niezależnie od tego, jaki jest stopień ich niedosłuchu. Oznacza to, że jako osoby posiadające bardzo często niewielkie dochody, nie mogą liczyć na prawidłowe leczenie niedosłuchu, a co jest tego następstwem – szansę na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Bibliografia:
1. Analiza rynku, praca zbiorowa pod red. H. Mruk, Warszawa 2003,
2. Ruta A., Czynniki kształtujące decyzje zakupowe nabywców na rynku aparatów słuchowych w Polsce, Poznań 2012,
3. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, pod red. A. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Poznań 2012.

Bernafon Viron 9

Pierwszy aparat słuchowy True Environment Processing firmy Bernafon pozwala użytkownikom zanurzyć się w naturalnym środowisku dźwiękowym i doświadczać dźwięków, które lepiej oddają rzeczywistość. Aparaty polecane ze względu na:

Dźwięk

Mowa

Komfort słyszenia

Styl

Czytaj więcej Bernafon Viron 9