Dobór aparatu słuchowego a funkcjonowanie w społeczeństwie

Każdy z nas wie, jak niezwykle istotne jest posiadanie prawidłowego słuchu. Człowiek będąc istotą społeczną, odczuwa ciągłą potrzebę komunikowania się

Każdy z nas wie, jak niezwykle istotne jest posiadanie prawidłowego słuchu. Człowiek będąc istotą społeczną, odczuwa ciągłą potrzebę komunikowania się z otaczającym go światem. Dzięki istnieniu komunikacji, możemy stale rozwijać się zawodowo, realizować swoje plany i spełniać marzenia. Niestety w przypadku osób zmagających się z niedosłuchem lub głuchotą takie zadanie jest zdecydowanie utrudnione. Osoby niedosłyszące bardzo często są stygmatyzowane i tym samym wyłączane ze społeczeństwa, którego były niegdyś częścią. Co więcej, bardzo często nawet osoby noszące widoczny aparat słuchowy stają się obiektem żartów ze strony innych. Czy istnieje rozwiązanie tego problemu?

Osoby niedosłyszące w Polsce

Przeprowadzone badania wykazały, że w Polsce około 100 tysięcy osób może mieć kłopoty ze słuchem, na tyle poważne, że znacząco utrudniają im komunikację z otoczeniem. Przyczyn tak głębokich problemów w tej materii można doszukiwać się w różnych sferach. Do najpoważniejszych zalicza się uszkodzenie błony bębenkowej lub kosteczek słuchowych, co skutkuje zaburzeniami przekazywania dźwięków do ucha zewnętrznego.

Do pozostałych przyczyn niedosłuchu oraz głuchoty można zaliczyć uwarunkowania genetyczne danej jednostki, starzenie się komórek słuchowych oraz neuronów, co stanowi główną przyczynę niedosłuchu wśród osób starszych lub nadmierną ekspozycję na długotrwały hałas. Hałas ten może być spowodowany nieodpowiednimi warunkami pracy, jednak swoje źródło może mieć także w postępującym rozwoju technologicznym. Stąd też ofiarami niedosłuchu stają się, zaraz po seniorach, osoby stosunkowo młode, które np. słuchają zbyt głośnej muzyki.

Aparaty słuchowe receptą na niedosłuch

Niestety do tej pory medycyna nie wynalazła rozwiązania na skuteczne wyleczenie głuchoty lub niedosłuchu. Co prawda, ogromny rozwój technologiczny pozwala na udoskonalanie systemów, które wspierają słuch, jednak do tej pory nie można zastąpić nimi naturalnej zdolności słyszenia.
Rozwój technologiczny posiada jednak w tej kwestii swoje dobre strony. Ciągłe udoskonalanie aparatów słuchowych pozwala na ich lepszy dobór w zależności od preferencji pacjenta. Osoby, które z różnych względów nie chcą, aby ich aparat był zauważalny przez innych, np. współpracowników czy chociażby rówieśników w szkole, mogą także w tej kwestii liczyć na pomoc. Rozwiązaniem są niewidoczne aparaty słuchowe. Są dyskretne, a przy tym pozwalają na prawidłowe generowanie dźwięku. Cena niewidocznych aparatów słuchowych może wahać się w zależności od modelu.

Dobór odpowiedniego aparatu słuchowego

Decydując się na zakup aparatu słuchowego, warto zwrócić uwagę na rodzaj klasy, w której występuje. Są to: Standard, Advanced oraz Premium. W ostatniej klasie można znaleźć aparaty, które mogą dorównywać systemom implantów ślimakowych. Ponadto mogą dysponować dodatkowymi funkcjami, które ułatwiają rozumienie mowy, szczególnie jeśli osoba niedosłysząca znajduje się w miejscu o dużym natężeniu hałasu. Ponadto nowoczesne aparaty słuchowe ułatwiają percepcję w sytuacjach pogłosowych i są wyposażone w specjalne programy słuchowe, które potrafią automatycznie dostosować parametry do konkretnego otoczenia akustycznego.
Wybór odpowiedniego aparatu słuchowego nie powinien być decyzją podejmowaną pochopnie. Choć wielu osobom może się tak nie wydawać, aparat słuchowy to rzecz niezwykle prywatna, intymna, która w pewien sposób staje się integralną częścią codziennego życia osoby, która go nosi. Dlatego też dobór odpowiedniego aparatu słuchowego powinniśmy rozpocząć dokładnym badaniem słuchu.
Kolejny krok to znalezienie właściwego aparatu słuchowego, który będzie kompromisem pomiędzy ceną, możliwościami technicznymi, jakie oferuje dany sprzęt oraz oczekiwaniami pacjenta. Następnie niezmiernie ważne jest prawidłowe pobranie wycisku ucha za pomocą specjalnej masy wyciskowej. Źle wykonany odcisk może skutkować błędnym wykonaniem wkładki dousznej, która nie tylko będzie powodować dyskomfort podczas noszenia, ale równocześnie sprzężenia aparatów słuchowych. Etap końcowy to prawidłowe „dostrojenie” aparatu do wymagań pacjenta.

Bibliografia:
1. Czajkowska-Kisil M.,, Niepełnosprawność słuchowa, jako przesłanka dyskryminacji.
2. Czyż A., Problemy komunikacyjne osób z postlingwalnym uszkodzeniem słuchu, a możliwości doboru aparatów słuchowych, w: Niepełnosprawność, opracowanie zbiorowe, Gdańsk 2012.

Bernafon Viron 9

Pierwszy aparat słuchowy True Environment Processing firmy Bernafon pozwala użytkownikom zanurzyć się w naturalnym środowisku dźwiękowym i doświadczać dźwięków, które lepiej oddają rzeczywistość. Aparaty polecane ze względu na:

Dźwięk

Mowa

Komfort słyszenia

Styl

Czytaj więcej Bernafon Viron 9